[5/10]

FICHA TÉCNICA.- Productor: Sojiro Motoki. Producción: Toho Film. Guión: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto e Hideo Oguni. Fotografia: Asaichi Nakai. Dirección artística: Takashi Matsuyama. Música: Fumio Hayasaka. Montaje: Akira Kurosawa. Sonido: Fumio Yanoguchi. Duración: 143 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Takashi Shimura (Kanji Watanabe), Nobuo Kaneko (Mitsuo Watanabe), Kumeko Urabe (Tatsue Watanabe), Miki Odagiri (Toyo), Kyoko Seki (Kazue Watanabe), Kamatari Fujiwara (Ohno), Minosuke Yamada (Saito), Makoto Kobori (Kiichi Watanabe), Shinishi Himori (Kimura), Yoshie Minami (Hayoshi), Haruo Tanaka (Sakai), Bokuzen Hidari (Obara), Minoru Chiaki (Noguchi), Yunosuke Ito (El escritor), Nobuo Nakamura (El ayudante del alcalde), Kuzuo Abe (El concejal).

 

FICHA TÉCNICA.- Productor: Sojiro Motoki. Productor ejecutivo: Hiroshi Nezu. Producción: Toho Film. Guión: Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni y Akira Kurosawa. Fotografia: Asaichi Nakai. Dirección artística: Takashi Matsuyama. Música: Fumio Hayasaka. Montaje: Akira Kurosawa. Ayudante de dirección: Hiromichi Horikawa. Sonido: Fumio Yanoguchi. Asesores técnicos: Seiton Maeda, Kohei Ezaki, Yoshio Sugino, lenori Kaneko y Shigeru Endo. Duración: 208 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Takashi Shimura (Kanbei), Toshiro Mifune (Kikuchiyo), Seiji Miyaguchi (Kyuzo), Minoru Chiaki (Heihachi), Daisuke Kato (Shichiroji), Isao Kimura (Katsushiro), Yoshio Inaba (Gorobei), Bokuzen Hidari (Yosaku), Kamatari Fujiwara (Saizo), Yoshio Kosugi (Mosuke), Yoshio Tsuchiya (Rikichi), Keiji Sakaida (Gosaku), Keiko Tsus-hima (Shino), Yukiko Shimazaki (Sra. Rikichi), Ko-kuten Kodo (Gisaku), Fumiko Homma (La campesina), Sojin Kamiyama (El juglar), Toranosuke Ogawa (El abuelo), Yu Akitsu (El marido), Noriko Sengoku (La esposa), Jiro Kumagai (El hijo de Gisaku), Haru-ko Toyama (La nuera de Gisaku), Shimpei Takagi (Jefe de los bandidos), Ichiro Chiba (El bonzo).

 

FICHA TÉCNICA.- Productor: Sojiro Motoki. Producción: Toho Film. Guión: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto e Hideo Oguni. Fotografia: Asaichi Nakai.Dirección artística: Yoshiro Muraki. Música: FumioHayasaka y Masaru Sato. Montaje: Akira Kurosawa. Sonido: Fumio Yanoguchi. Duración: 113 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Toshiro Mifune (Kiichi Nakajima), Eiko Miyoshi (Toyo Nakajima), Masao Shimizu (Takao Yamazaki), Yutaka Sada (Ichiro Nakajima), Noriko Sengoku (Kimie Nakajima), Minoru Chiaki (Jiro Nakajima), Haruko Togo (Yoshi Nakajima), Kyoko Aoyama (Sue Nakajima), Akemi Negishi (Asako Kuribayashi), Toranosuke Ogawa (Huri), Yoichi Tachiyama (Ryoichi Suyama), Saoko Yonemura (Taeko), Takashi Shimura (Dr. Harada), Kazuo Kato (Susumu Harada), Ken Mitsuda (Juez Araki), Kamatori Fujiwara (Okamoto), Eijiro Tono (El brasileño), Nobuo Nakamura (El psiquiatra), Kl-yomi Mizunoya (La amante de Kiichi), Kichijiro Ueda (Sr. Kuribayashi).