[6/10]

FICHA TÉCNICA.- Productor: Sojiro Motoki. Productor asociado: Akira Kurosawa. Producción: Toho Film. Guión: Akira Kurosawa, Hideo Oguni, Shinobu Hashimoto y Ryuzo Kikushima, según la obra teatral Macbeth, de William Shakespeare. Fotografia:
Asaichi Nakai. Dirección artística: Yoshiro Muraki. Música: Masaru Sato. Montaje: Akira Kurosawa. Sonido: Fumio Yanoguchi. Asesor técnico: Kohei Ezaki. Duración: 109 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Toshiro Mifune (Taketoki Washizu), Isuzo Yamada (Asaji Washizu), Yamakaru Sasaki (Kuniharu Tsuzuki), Yoichi Tachikawa (Kunimaru Tsuzuki), Takashi Shimura (Noriyasu Odagura), Minoru Chiaki (Yoshiaki Miki), Akira Kubo (Yoshiteru Miki), Isno Kimura (El soldado fantasma), Chieko Naniwa (La bruja).

 

FICHA TÉCNICA.- Productor: Sojiro Motoki. Productor asociado: Akira Kurosawa. Producción: Toho Film. Guión: Akira Kurosawa e Hideo Oguni, según la novela Bajos fondos, de Maksim Gorki. Fotografia: Kazuo Yamazaki. Dirección artística: Yoshiro Muraki. Música: Masaru Sato. Montaje: Akira Kurosawa. Duración: 137 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.. Ganjiro Nakamura (Rokubei), Isuzu Yamada (Osugi), Kyoko Kagawa (Okayo), Kichiro Ueda (Shimazo), Toshiro Mifune (Sotekichi), Eijiro Tono (Tomekichi), Eiko Miyoshi (Asa), Akemi Negishi (Osen), Nijiko Kiyokawa (Otaki), Koji Mitsui (Kisaburo), Kamatari Fujiwara (El actor), Minoro Chiaki (Tonosa).

 

 

FICHA TÉCNICA.- Productor: Masumi Fujimoto. Productor asociado: Akira Kurosawa. Producción: Toho Film. Guión: Akira Kurosawa, Ryuzo Kikushima, Hideo Oguni y Shinobu Hashimoto, según un argumento de Ryuzo Kikushima. Fotografia: Kazuo Yamazaki. Dirección artística: Yoshiro Muraki. Música: Masaru Sato. Montaje: Akira Kurosawa. Duración: 139 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Toshiro Mifune (Rokurota Makabe), Misa Uehara (Princesa Yuki), Susumo Fojita (Hyoe Tadokoro), Minoru Chiaki (Tahei), Kamatari Fujiwara (Matashichi), Takashi Shimura (Izumi Nakagura), Eiko Miyoshi (La vieja dama), Toshiko Higuchi (El guerrillero).