[7/10]

FICHA TÉCNICA.- Productores: Akira Kurosawa y Tomoyuki Tanaka. Producción: Kurosawa Production para Toho Film. Guión: Akira Kurosawa, Hideo Oguni, Eijiro Hisaita, Ryuzo Kikushima y Shinobu Hashimoto. Fotografia: Yuzuru Aizawa. Dirección artística: Yoshiro Muraki. Música: Masaru Sato. Montaje: Akira Kurosawa. Duración: 152 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Toshiro Mifune (Koichi Nishi), Masayuki Mori (Iwabuchi), Kyoko Kagawa (Yoshiko), Tatsuya Mihashi (Tarsun), Takeshi Kato (Itakura), Takashi Shimura (Moriyama), Akira Nishimura (Shirai), Kamatari Fujiwara (Wada), Ken Mitsuda (Arimura), Kyu Sazanka (Kaneko).

 

FICHA TÉCNICA.- Productores: Tomoyuki Tanaka y Ryuzo Kikushima. Productor ejecutivo: Akira Korosawa. Producción: Kurosawa Production para Toho Film. Guión: Akira Kurosawa y Ryuzo Kikushima. Fotografia: Kazuo Miyagawa. Dirección artística: Yoshiro Muraki. Música: Masaru Sato. Montaje: Akira Kurosawa. Duración: 110 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Toshiro Mifune (Sanjuro), Eijira Tono (El guardián del albergue), Seizabura Kawazu (Seibei), Isuzo Yamada (Orin), Hirashi Tachikawa (Yaichira), Tatsuya Nakadai (Unasuke), Kyu Sazanka (Ushitora), Daisuke Katto (Inakichi), Kamatan Fujiwara (Tazaeman), Yaka Tsukasa (Hui).

 

FICHA TÉCNICA.- Productores: Tomoyuki Tanaka y Ryuzo Kikushima. Productor ejecutivo: Akira Kurosawa. Producción: Kurosawa Production para Toho Film. Guión: Ryuzo Kikushima, Hideo Oguni y Akira Kurosawa, según la novela de Shugoro Yamamoto. Fotografia: Fuzuko Koizumi y Takao Salto. Dirección artística: Yoshiro Muraki. Música: Masaru Sato. Montaje: Akira Kurosawa. Duración: 96 minutos.

FICHA ARTISTICA.- Toshiro Mifune (Sanjuro), Tatsuya Nakadai (Hanbei Muroto), Yuzo Kayama (Inri Izaka), Keiju Kobayashi (El guardián), Masan Shimizu (Kikui), Takashi Shimura (Kurofuji), Kamatari Fujiwara (Takebayashi), Yunosuke Ito (Matsuda), Takako Irie (Sra. Matsuda), Reiko Dan (Chidori).